Höjdpunkt: ICE London påverkar debatten om socialt ansvar positivt

Under ett tal på ICE London lovordade Gordon Moody Associations spelterapichef Rob Mabbett, konsumentskyddssonen (CPZ) för sina insatser för att öka medvetenheten om forskningsorganisationer som är involverade i spelberoende. Gordon Moody Associations spelterapeut Rob Mabbett talade på ICE London för sin insats för att öka medvetenheten om forskningsorganisationer som...

Continue reading

Log in with your credentials

Forgot your details?